Сподели предание

Събираме истории, легенди, митове или предания, свързани с населените места на територията на община Радомир! Това могат да бъдат истории, свързани с местни забележителности, събития, хора и животни, митологични същества, традиции и обичаи, магии и чудеса и др. Допитайте се до вашите баби, дядовци, по-възрастни съседи, роднини или познати или споделете историите, за които се сещате самите Вие. Преданията и легендите, които ни изпратите, ще бъдат поместени в дигиталния архив както и в печатен такъв, за да бъдат съхранени.

Настоящият уебсайт е изработен в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ на фондация „Солидарност в действие“ с финансиране в размер на 29 300лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.