Нашите цели

Идеята да изследваме културното богатство на населените места из радомирско се роди спонтанно в общуването на група будни млади хора. Постепенно този внезапен порив се разви и придоби ясни цели. Накратко, проектът ни се стреми да опази местното устно културно – историческо и фолклорно наследство и да създаде възможности за междупоколенчески диалог и съвместни усилия за съхраняването на местната култура. 

Избрахме да работим за постигането на тези цели чрез няколко дейности:

  • Провеждане на широкомащабно изследване за събиране на местни истории с участието на млади и възрастни хора от местните общности;
  • Дигитализиране, илюстриране и разпространяване на събраното културно богатство чрез публикуване на сборник с избрани истории в дигитален и печатен формат
  • Създаване на устойчив механизъм за документиране на местното културно наследство чрез изграждане на обществен дигитален архив с възможност за допълване.

Изследователски процес

Работата по събирането на местните истории беше организирана в три стъпки. В периода март – април 2023г. проведохме обществен конкурс без възрастови ограничения, като поканихме всички желаещи да участват, като изпратят легенди, митове или предания, свързани с населените места на територията на община Радомир. За целта предоставихме въпросник, който нашите съизследователи можеха да използват, за да интервюират своите баби, дядовци, по-възрастни съседи, роднини или познати, или пък за да се сетят за истории, които иначе биха им убягнали. В конкурса участваха 21 души, които споделиха с нас близо 50 истории, свързани с 15 населени места. Получихме басни, съхраняващи местната мъдрост, легенди, свързани със змейове, самодиви и други чудати образи, фоклорни песни и наричания, както и разкази по истински случаи за отдавнашни събития. 

След провеждането на обществения конкурс продължихме допълването на архива от истории чрез провеждане на разговори с местни възрастни хора. В третата фаза на изследователския ни процес проведохме библиографско проучване, посещавайки библиотеки в гр. София, гр. Радомир и гр. Кюстендил. Прекарахме дни наред заровени в непреиздавани краеведски книги и столетни сборници с народни митове и легенди от цяла България. Сред тях открихме още десетки истории, които транскрибирахме и съхранихме заедно с библиографски препратки към техните източници. Всички те могат да бъдат открити в нашия дигитален архив за устно културно богатство.

Илюстриран сборник „Радомирски истории“

„Радомирски истории“ e луксозно печатно издание от 95 страници, размер А4, с твърди корици и професионални пълноцветни илюстрации, създадени от младата художничка Матея Аркова. Сборникът съдържа 33 предания и легенди от 17 населени места, намиращи се на територията на община Радомир. Главен редактор и съставител на сборника е Маги Назер, опитен социолог, социален предприемач, основател и изпълнителен директор на Фондация “Солидарност в действие”. 

Сборникът е отпечатан в тираж от 1000 бройки, които ще бъдат предоставени безплатно на местни и регионални обществени институции (вкл. Читалища, училища, библитеки, кметства и др.) както и на заинтересовани граждани, живеещи на територията на община Радомир. 

Пътят продължава

Ако нашият проект ви вдъхновява, можете да участвате в съхраняването и споделянето на местни истории по разнообразни начини:

  • Допълнете архива ни с местни предания и легенди, които знаете, като ни ги изпратите онлайн или по пощата на адрес: с. Друган 2410 за Фондация „Солидарност в действие“;
  • Интервюирайте възрастни хора и направете видео запис или запишете споделените от тях истории;
  • Организирайте събитие за четене и разказване на местни истории в своето читалище или училище, квартал или село;
  • Създайте клуб за краезнание;
  • Включете устно фолклорно богатство в програмата на местния събор;
  • Четете и разказвайте местните истории на своите деца, внуци и приятели.
0
Събрани истории до момента

За фондация „Солидарност в действие“ 

Нашата мисия е да промотираме, окуражаваме и подкрепяме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна.

В „Солидарност в действие“ работим неуморно за това да спомагаме междукултурния и междупоколенчески диалог, да овластяваме с умения и да даваме видимост на маргинализирани групи, включително на жените, младите и възрастните хора. Използваме изкуство, разказвачество, правозастъпничество и личностно развитие, за да допринасяме за превенцията на домашното насилие и насилието между интимни партньори. Учим се и споделяме как да изграждаме здравословни и удовлетворяващи взаимоотношения и как да развиваме и укрепваме солидарността сред и между разнообразни групи от хора.

Настоящият уебсайт е изработен в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ на фондация „Солидарност в действие“ с финансиране в размер на 29 300лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.