Свържете се с нас

Уебсайт: www.solidarityworks.eu | Имейл: hello@solidarityworks.eu | Tел. за контакт: 0889925804

Настоящият уебсайт е изработен в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ на фондация „Солидарност в действие“ с финансиране в размер на 29 300лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.