Бабина хитрост

За децата

Легенда за село Кондофрей

На протест

Покаяние

Среща със Свети Илия

Цената на новата църква

Що е?

Крали Марко добива самодивска сила – I

Марко е бил воловарчѐ. На седъм-осем години одил с негови другари да пасат крави, волове. Другарите го биели сѐ он да враща добитъко...

Непримирими жени

В Радомирско българите юнашки са бранили своята вяра, чест и човешко достойнство; дори жените са убивали немирни турци. В предание се казва, че старото село Червена Могила било изгорено, съсипано...

Дели Никола

От едно предание се знае, че преди много години из някое Граовско, близо до гр. Брезник село, дошел в Чуковец един младеж, който се оженил там, станал учител и после свещеник...

Свещеник и още нещо

В с. Егълница, през 1823 г. е станал свещеник Георги Спасов Класанов. Той е бил първия грамотен човек в него. Учил се около 1805 – 10 г. при калугери в Дивотинския манастир – Софийско...

Левски посещава Радибош

Мнозина от учениците и учителите на Радибошкото училище имат ценни заслуги за този край преди и след освобождението на България. Дядо Милен Чорбаджи, Дядо Лазо Стоянов, даскал Цв. Симеонов...

Хайдушко село

Хайдушката дейност на Миленко не е отделно единично явление на нетърпимост към поробителя в с. Извор, поп Иван Икономов участва в радомирския таен революционен комитет...

Народна метеорология

Жителите на с. Извор съдят за характера на времето по някои признаци, които забелязват в природните явления, в поведението на животните и състоянията на хората. В зависимост от промените едно и също природно...

Дълговете на лихваря

Лихвари в село Прибой не е имало, но в околийския център Радомир е имало. Такъв бил Мито Кайтазо. Той не бил от Прибой, но е от големия прибойски род Кайтазови. Неговите прадеди в края на...

Легенди за село Жедна

Съществува легенда, описана в летописната книга на селото, в която се казва, че първите хора, които се преселили тук дошли от село Мокреш. Това село се намирало близо до реката Блатото, но понеже често било наводнявано...

Великани

Имало е силни хора, като дедо Богдан Младжов от Бобораци, който в младините си играл хорото с колесник на рамо. Той преди десетина години е починал 80-90 годишен. Такива силни хора са били починалите преди...

Без ток

Златна пендара

Крали Марко придобива самодивска сила

Надхвърляне с камъни

Река Струма

Хайдут Дончо

Цървулите на дядо

Традиционна носия в Радомирско

В първите десетилетия на нашия век жените в Радомирско все още са носели изключително красивата санчена носия. Тя има свои характерни особености, които коренно я отличават от сукманестия...

Крали Марко е жив на остров сред морето

Още дете ка съм била̀, съм чула ганетка. Ка са ни турците заробѝли и Марко са го ванали, па са го трколили от една голема пладнина у една дълбока долина...

Хайдут Ненко

Че Радомирско е героичен край на България се вижда още и от борбите на прочутите хайдути, като “Хайдут Ненко” и “Хайдут Дончо Кюлафлийски”, от Дрен; “Хайдут Дамшо “ от Радибош...

Чудотворна икона

Както във времето на робството, така и сега, в тази Чуковска църква идват от далечни села поклонници. Идвали са не само здрави, за поклонение, но и болни за изцеление...

Архимандрит Зиновий

През 1872–73 год. е уредено първото радомирско класно училище, в което първи учител и директор е бил Архимандрит Зиновий п. Петров, син на поп Петър от с. Варня-стена, Радомирско...

Юсин бей, с. Извор

Турските управители на с. Извор, които Д. Йосифова е проучила, са: “Алил бег, синът му Омер, Висаин бег, Рушид бег и последният Изриз бег” (Йосифова, Дарина. Изследване на с. Извор Радомирско...

Народни обичаи от с. Извор

Билките набрани преди изгрев слънце срещу Еньовден се счита, че имат най-голяма лечебна сила. Берачки на билки са главно жени и моми. С тревите и цветята, набрани на Еньовден, се прави голям венец...

Легенда за св. Иван Рилски (2)

В допълнение дядо Васета ми разказа, че в селото се пази и друга легенда за светеца - за пренасянето на неговите мощи от Софийско в посока на Рила планина. Носели ги на ръце. Почивали на същото място...

Борба

Често имотното състояние на някои махали, родове, фамилии или на отделни хора се свързва с някоя случка или събитие. Така е например с Кацарската махала. Един далечен прародител на съвременниците...

Легенди от някогашното село Върба

Съществува легенда, че селото е съществувало още по време на първата българска държава - времето на Самуил, когато като войвода по времето на Кракра Пернишки е служил Върбан...

Благословия

Змейска милост

Лисицата и кошутата

Неочакван гост

Самодивски капан

Хвъркат Ненко

Човешката съвест

Селска къща в Бобораци

Благодарение на разпространението и в една доста обширна област, обхващаща равнинни, а също и планински райони, и във връзка с преобладаващия поминък на населението...

Камъни, хвърлени при състезание между Крали Марко и сестра му

Марко и сестра му се надфърляли от Голо бърдо със зу̀ници. Надфърлила го сестра му. До Радомир стоят досега и двата камика...

Хайдут Дамшо

Хайдут Дамшо, от с. Радибош е действувал в края на 18 век не само по горите и планините около това село, но се е подвизавал чак в Моравско и дори в Одринско. Казват, че загинал в бой с турците някъде към гр. Одрин...

Великден в Радибош

Стари хора казват, че на големи празници, в Радибошката църква са идвали на поклонение хора чак от Трънските и Брезнишките села. Особенно на Великден тесния и дълбок Радибошки дол се изпълнял от богомолци...

Попова бара, Радибош

Когато се появила историята на Отец Паисий, около 1762–1766 год. тук в Радибошката църква “Св. Петка” е бил свещеник някой си поп Михал. По предание се зане, че по това време, на Петровден...

В мъжки дрехи

Може да се каже, че след хайдушката дейност на Миленко има наченки на организирана тайна революционна дейност. И нещо повече, вярва се, че селото е посещавано от Васил Левски...

Изворски манастир

Едно сказание за създаването на манастира отговаря на живия интерес към произхода и времето на възникването му - кога и защо е създаден. Това се случило след въстанието на Асен и Петър за освобождаване...

Предания от Прибой

Било е време на дива азиатска жестокост. Победителят поискал и дълго принуждавал селския свещеник да захвърли Христовия кръст, да го поругае и да приеме исляма...

Хитрец

Една мома от село Враня стена се прочула със своята хубост. Тя самата имала самочувствието на хубавица и затова имала своето изискване към бъдещия си жених. А то било - той да е даскал...

Предания за Пчелинци

В село Пчелинци има предание, а това се потвърждава и от наличността на останки от сгради, според което турците са разорили къщите в местността Припоро, под сегашните гробища...

Жабешки живот

Или яж, или нож

На помощ

Песен за радомирските моми

Свети Трифон си отрязва носа

Царско седло

Чудо

Песен от Житуша

В нея се дава характеристика на момите от Кюстендилско, Радомирско и Граовско, в това число и за БОБОРАЧКИТЕ моми...

Градище, с. Чуковец

“Градище” – над с. Чуковец, до върха “Гола глава”, където се намира местността “Сарая”. Има предание, че там е било нещо като столица, или резиденция на цар Самуила...

Хайдут Миленко

Хайдут Миленко, от с. Извор, е действувал от около 1840 до 1857 год. Той е бил другар на Дядо Илю войвода от с. Берово, Македония, който е починал в Кюстендил през 1898 год. За подвиза на Хайдут Миленко...

Данък “Червени яйца”

В с. Върба, към началото на миналия век, е живял поп Тодор Цивачки, от с. Долни Раковец, който е бил другар на поп Цветан Кесков и учител на “Даскал Коце Манзурски”. Знае се, че в това село е имало училище...

Попов дол

Живата сега баба попадия Севдена п. Мих. Пейчева, на около 95–96 годишна възраст помни този Стефан, че когато била на 8–10 години, той починал 80–90 годишен старец, известен и почитан от селяните под...

Захвърленото злато

След 1877 г. започва руско-турската война, освободителна за България. След София се очаква освобождение и на Кюстендил. Тъй като пътят София - Кюстендил минава край с. Извор, реална била опасността военните...

Народни вярвания

Счита се, че смъртта за старите хора за старите хора е естествен завършек на земния им път, но когато навести младите, това означава, че в краткия им живот има грехове. “Населението на с. Извор вярва...

Изтезавани (с. Прибой)

Както вече се каза османлиите при оттеглянето си под напора на руската освободителна армия, грабили, каквото могли. С цел грабеж нахлули в дома на Дине Кайтазки, родоначалник на един от днешните клонове...

Народни вярвания от Прибой

Въпреки възприетата преди векове официална християнска религия, хората от Прибой са вярвали в свръхестествени сили като наследство от далечни езически времена. Врявали са...

Легенда за създаването на Радомир

Радомир е средновековен град, изграден над праисторическо селище в местността "Вахово" над антично селище и некропол. Съществуването му като български град...

Настоящият уебсайт е изработен в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ на фондация „Солидарност в действие“ с финансиране в размер на 29 300лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.