„Радомирски истории“ е сборник с 33 предания и легенди от 17 населени места, намиращи се на територията на община Радомир. Част от публикуваните местни истории бяха събрани чрез обществен конкурс, в който се включиха 21 пазители на културното богатство в района. Някои разкази бяха записани по време на допитвания до местни възрастни хора, а други открихме в непреиздавани краеведски книги и столетни сборници с народни митове и легенди, докато се ровихме из библиотекарски колекции в София, Радомир и Кюстендил.

Този сборник е част от по-голям проект на фондация „Солидарност в действие“ за опазване на местното устно културно – историческо и фолклорно наследство и създаване на възможности за междупоколенчески диалог и съвместни усилия за съхраняване на местната култура.

Посетете нашия дигитален архив, съдържащ всички събрани досега местни митове, предания и легенди, и ни изпратете историите, с които бихте желали да го допълним.

Настоящият уебсайт е изработен в рамките на проект „Опазване на местното културно наследство и развитие на териториалната идентичност чрез разказвачество и междупоколенчески диалог“ на фондация „Солидарност в действие“ с финансиране в размер на 29 300лв. Проектът се реализира с подкрепата на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския Земеделския Фонд за развитие на селските райони, и със съдействието на МИГ Радомир-Земен.